Over LAK

Laboratorium Actuele Kunstkritiek (LAK) wil als platform het denken over cultuur en kunst opfrissen, intensiveren en optimaliseren, door de gereedschapskist van de kritiek te verruimen.

WAT DOET LAK?

Het laboratorium doet onderzoek naar en experimenteert met alternatieve vormen en formats van kunstkritiek. Wij richten ons primair maar niet exclusief op het internet. Onze insteek is praktisch, de uitkomsten concreet en financieel realistisch. Het onderzoek zal plaatsvinden rondom vijf afgebakende thema’s. Daarnaast maken we een internationale inventarisatie van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

ZIE OOK: Onderzoeksthema’s

WAAROM LAK?

Groot is de impact van internet en digitalisering op de kunstproductie. In de conventionele kunstkritiek (recensies, kritieken, essays) is daar echter nog maar weinig van te merken. Ook op internet blijkt veel kritiek een één-op-één-vertaling van papier naar digitaal en wordt er weinig gebruik gemaakt van de interactieve en audiovisuele mogelijkheden van internet en nieuwe media. De negentiende-eeuwse formattering van kritiek – een expert analyseert en beoordeelt een kunstwerk in de vorm van een monoloog – contrasteert steeds meer met de eenentwintigste-eeuwse cultuur van dialoog en co-creatie. Om daarop in te spelen heeft de kunstkritiek amper formats ter beschikking, laat staan een denken erover. Kortom: de ‘crisis van de kunstkritiek’ hangt misschien niet alleen samen met de marginalisering van de conventionele media waar zij nog steeds sterk aan verbonden is, maar ook met haar formattering.

WAAR GAAT LAK NAARTOE?

De kunstkritiek heeft een flinke scheut creatief denken en experiment nodig. Als breed gedragen platform wil LAK die vernieuwing een duw in de rug geven. Ons uiteindelijke doel: de kunsten weer middenin de samenleving zetten door lezers actief te betrekken bij het gesprek over die kunsten. LAK gelooft in een kunst-kritische dialoog, in nieuwe netwerken van online cultuurtijdschriften, creatieven, webontwikkelaars en opleidingen, en in nieuwe ideeën over online distributie en betaalmodellen.

WIE IS LAK?

LAK verenigt een aantal online kunstmagazines (met soms ook een papieren versie) en individuele critici, werkzaam voor diverse media, in verschillende disciplines. Per onderzoeksthema werken we samen met externe partners. LAK is een open platform, gericht op coöperatie en kennisdeling.

In 2015 is LAK een nauwe samenwerking aangegaan met het lectoraat Netwerkcultuur (Instituut voor Netwerkcultuur/HvA).

ZIE OOK: Colofon