Media.21 – Nieuwe media vragen een toekomstgericht mediabeleid

Media.21 is een nieuwe organisatie, waarbinnen acht onafhankelijke en nieuwe media-initiatieven uit Vlaanderen hun krachten bundelen. Met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014 lanceert Media.21 tien concrete voorstellen die moeten bijdragen tot een fair, divers en rijker Vlaams medialandschap, compleet met nieuwe spelers en onafhankelijke media die een eerlijke kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Er wordt onder meer een drastische herziening van de bestaande perssteun bepleit: de focus dient te verschuiven van het financieel ondersteunen van mediabedrijven naar het structureel ondersteunen van journalistiek.

LEDEN MEDIA.21: Apache.be | DeWereldMorgen.be | Doorbraak.be | Express.be | MO*/MO.be | Newsmonkey.be | rekto:verso | StampMedia